PENSA GLOBAL, FABRICA LOCAL. MADE IN BARCELONA 

El sector tèxtil va ser el motor de la industrialització a Catalunya i el de més pes econòmic fins als anys setanta. Després, el sector va experimentar una important reconversió per adaptar-se al nou entorn internacional caracteritzat per la creixent globalització de les activitats i la irrupció dels països emergents. Aquesta pèrdua de pes econòmic es va agreujar amb la crisi del 2007.

L’estructura del sector a Catalunya està formada per 4.115 empreses amb un volum de negoci de 4,7 milions (idescat 2016). Representa un 4,6% de la producció industrial catalana i un 9,7% de l’ocupació industrial. La majoria són empreses de petites dimensions i d’origen i gestió familiar. Solament un 3% es poden considerar com a mitjanes i grans.

El sector català manté tota la cadena productiva, des dels filats als productes confeccionats, a més d’importants serveis industrials, com són el disseny, la logística o la distribució, i també compta amb subministradors especialitzats, com els de tecnologia tèxtil i els de productes químics específics per al sector. També genera una multitud de llocs de treball indirectes, comptabilitzats en altres sectors de la indústria i/o dels serveis que depenen de l’evolució de l’activitat en la branca tèxtil i de la confecció.

L’activitat tèxtil està molt concentrada geogràficament, ja que set comarques apleguen el 82% de l’ocupació total: el Vallès Occidental i Oriental, el Maresme, el Barcelonès, i les comarques centrals (l’Anoia, el Bages i Osona).

Barcelona és reconeguda mundialment com a ciutat de disseny i la creativitat aplicada a molts àmbits, un d’ells és la moda.

El Vallès Occidental destaca principalment com a teixidor, filador i tintorer, especialitzat en llana.

El Maresme està especialitzat en la fabricació de teixits i articles de vestuari de gènere de punt circular, tant de petit com de gran diàmetre, esdevenint un clúster de referència en gènere de punt.

La base industrial de la comarca del Bages és la filatura i la teixidura del procés cotoner, també cal destacar la cinteria, preferentment localitzada a Manresa i la fabricació d’articles tèxtils per l’ús higiènic-sanitari. 

La comarca de l’Anoia destaca per tenir un clúster tèxtil-moda, dins el sector tèxtil la majoria de les empreses estan especialitzades en gènere de punt. Cal destacar també la indústriadel cuir i calçat.

A la plataforma Cooperatèxtil hem recollit de forma exhaustiva empreses i tallers que ofereixen serveis tèxtils de diferents especialitats.

Els ajuntaments que impulsen Cooperatèxtil formen part d’ACTE (Associació de Col·lectivitats Tèxtils Europees), que té per objectiu principal dissenyar i portar a la pràctica accions destinades a augmentar la competitivitat del sector tèxtil de les diferents regions europees.

Entitats de referència:

Mataró: Agent de dinamització del teixit productiu local, suport a emprenedors i gestor de Cooperatèxtil: TECNOCAMPUST. 931 696 502 info@cooperatextil.cat. Gestor del Programa d'Emprenedoria Reimagine Textile www.reimaginetextile.com

Sabadell: Oficina d’atenció a l’empresa i l’autònom/a (Vapor Llonch), Ajuntament de Sabadell; T. 937 453 161 sbdempresa@ajsabadell.cat

Manresa: Centre de Desenvolupament Empresarial (CEDEM), Ajuntament de Manresa; T. 938 78 76 25 cedem@ajmanresa.cat

IgualadaDinamització Econòmica, Ajuntament d’Igualada; T. 938 055710 ignovaocupacio@aj-igualada.net

Terrassa: Servei de Promoció Industrial, Ajuntament de Terrassa; T. 937 397 000 promocio.industrial@terrassa.cat